Mitingas

Vyriausybės nutarimais, prisidengiant išpūsta koronaviruso grėsme, įvedami vis griežtesni, Lietuvos Respublikos Konstitucines teises, visų piliečių laisves ir orumą paminantys suvaržymai bei reikalavimai. Neatsižvelgiama į kaimyninių valstybių praktiką, kuriose griežtų suvaržymų buvo atsisakyta, ko pasekoje susirgimų rodikliai išliko panašūs, o kartais ir žemesni.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodymu vykdomas mokyklų perorganizavimas – nepamatuotas krūvis mokytojams, vaikams ir jų tėveliams. Mokymo įstaigos verčiamos izoliatoriais. Rugsėjo 1-ą, į mokyklas sugrįžę vaikai turės laikytis saugių atstumų, negalės matytis su draugais, kurie yra kitose klasėse, privalės vaikščioti po mokyklą pagal nustatytas schemas. Propaguojamas nuotolinis mokymas. Nuo to nukentės ne tik švietimo lygis, bet ir vaikų psichologinė sveikata.

Medicinos sistema užstrigusi. Girdisi vis daugiau skundų dėl atidėtos skubios medicinos pagalbos, laukiant COVID-19 testų atsakymų. Žmonės kenčia skausmus, pasitaiko, kad pagalba būna pavėluota. Šeimos gydytojai bendrauja su pacientais nuotoliniu būdu, nors dažnai susisiekti su jais būna visai neįmanoma. Artimiesiems uždrausta lankyti sergančius ir net mirštančius ligonius.

Smulkus ir vidutinis verslas jau daugiau nei pusę metų stagnuoja, karantino metu daugelis įmonių buvo priverstos sustabdyti savo veiklą, kai tuo tarpu stambūs prekybos tinklai skaičiavo viršpelnius. Žadėtos išmokos nepadengia praradimų, toliau griežtinamos sąlygos daugelį prives prie verslo likvidavimo, liks didžiulės skolos. Iš to laimės stambus (dažniausiai užsienio) kapitalas, perimdamas rinkos dalį. Pagausės bedarbių, jų išlaikymo našta kris ant valstybės pečių.

Reklama

Viešojoje erdvėje vyraujant viruso temai, gamta yra toliau teršiama, kaltininkai išsisukinėja nuo atsakomybės. Tęsiasi beatodairiškas miškų kirtimas, net ir saugomose teritorijose. Naikinami brandūs medžiai miestuose ir miesteliuose.

Mes matome Švedijos pavyzdį, kur nebuvo karantino ir nėra jokio privalomo kaukių dėvėjimo. Matome ir Italijos bei Didžiosios Britanijos pavyzdžius, kuriose visa tai yra. Nė viena iš tų priverstinių priemonių nesuveikė. Kaimyninėje Latvijoje privalomų kaukių (išskyrus viešąjį transportą) taip pat nebuvo ir nėra, tačiau ten fiksuojama mažiau užsikrėtimo COVID-19 atvejų.

Vyriausybės vykdoma politika, prisidengiant ekstremalia situaciija, varo į neviltį daugybę visuomenės sluoksnių. Be viešųjų pirkimų, absurdiškiems projektams taškomi mokesčių mokėtojų pinigai. Varžomos piliečių laisvės ir teisės, žlugdoma ekonomika. Tai toliau tęstis nebegali.

Rugpjūčio 29-ą dieną, 14.00 valandą, ateikime į Vinco Kudirkos aikštę Vilniuje ir visi kartu pasakykime:

MES REIKALAUJAME – Laisvai ir be trukdžių prieinamos medicinos!
MES REIKALAUJAME – Švietimo normaliomis sąlygomis!
MES REIKALAUJAME – Ne stabdyti, o vystyti smulkų ir vidutinį verslą!
MES REIKALAUJAME – Saugoti ir puoselėti Lietuvos gamtą, moratoriumo miškų niokojimui!
MES REIKALAUJAME – Savo teisės kvėpuoti laisvai!
MES REIKALAUJAME – Pasirinkimo laisvės viskam, ką mums leidžia ir suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija!

Mes ne vieni, tokius pat reikalavimus savo vyriausybėms, tą pačią dieną, tuo pačiu metu kels ir sąmoningi žmonės Berlyne, Londone ir kituose Europos miestuose. Ateikime dėl savęs, dėl savo tėvų ir senelių, o svarbiausia – dėl savo vaikų ateities.

Renginio metu pasisakys prof. hab. dr. Eduardas Vaitkus, prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas, odontologas Marijus Ambraziūnas, LTF tarybos pirmininkas Darius Trečiakauskas, Pedagogė Jolanta Lipkevičienė, Sąjūdžio pirmeivis Arvydas Juozaitis, aplinkosaugininkas Vidas Pocius, Utenos kultūros centro direktorius Erikas Druskinas ir kiti visuomenininkai.

Renginį organizuoja susivieniję visuomenininkai ir neabejingi Lietuvos Respublikos piliečiai, neatstovaujantys jokių politinių partijų ar, iš neaiškių fondų mintančių, nevyriausybinių organizacijų.

Mitingo Facebook įvykis.

Reklama

RAŠYTI ATSAKYMĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia