Prieš porą dienų tautiškas judėjimas “Tautinė Apsauga Geležinis Vilkas” savo Facebook paskyroje išreiškė palaikymą kelių Lietuvos patriotų iniciatyvai vienoje Vilniaus požeminėje perėjoje esančią LGBT ideologiją simbolizuojančią spalvų paletę uždažyti Lietuvos valstybinės vėliavos spalvomis, bei paskelbė pirmą judėjimo siekį – uždrausti propagandą, kuri yra kenksminga Lietuvių Tautos ir Valstybės egzistencijai. Dėl to jie susilaukė didelio puolimo iš seksualinių mažumų “atstovų”, kurių dauguma yra nepilnamečiai, suklaidinti būtent tokios propagandos, kuriai judėjimas ir ketina priešintis.

Tautiško judėjimo paskelbtas facebook įrašas.

Akivaizdu, kad ši, jau standartiniais tapusiais “socialinio teisingumo karių” (angl. social justice warriors arba “SJW”) “įžeidinėjimais” (tokiais kaip “naciai”, “rasistai”, “homofobai”) besišvaistanti, bei įvairias provokacijas daranti grupelė jaunuolių, yra gan gerai organizuota. Kai kurie jų buvo matomi ne taip seniai vykusiame “Black Lives Matter” mitinge, kuriame viešai demonstravo neapykantą Lietuvos policijos pareigūnams.

Saulė Paulikaitė – viena iš tautinį judėjimą užsipuolusios grupuotės narių, savo Facebook paskyroje atvirai užsirašiusi, kad “dirba Kultūriniam Marksizmui”.

Tie patys Facebook vardai (ir netikri pseodonimai) figuruoja šiame socialiniame tinkle esančių ir už tradicines vertybes pasisakančių įrašų neetiškuose ir necenzūriniuose komentaruose. Kai kurie jų net neslepia kokia ideologija vadovaujasi ir viešai savo paskyrose yra įsivardiję kaip “Cultural Marxists” (Kultūriniai Marksistai). Kai kurie jų bandė provokuoti už tradicines vertybes pasisakantį judėjimą užsipuldami net dėl internete rasto ir pagrindiniame šio įrašo paveiksliuke panaudoto Šeimos atvaizdo. Jiems nesvarbu, kad tas paveiksliukas puikiai perteikia Šeimą ir jos kovą už išlikimą. Jiems, žinoma norėtųsi, kad vietoje to paveiksliuko, atvaizduojančio tikrą ir visoje žmonijos istorijoje nesikeičiančią konstantą – Šeimą, ten būtų pavaizduota ne vyras, moteris ir vaikai, o trys vyrai, arba trys moterys, arba du vyrai ir vienaragis, ar bet koks kitas jų pačių sugalvotas “Šeimos modelis”.

38-asis Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnis, kuriame aiškiai parašyta, kad Valstybė saugo ir globoja šeimą ir kas tai yra.

Deja, norime priminti, kad Šeima – giminystės ryšiais susieta žmonių grupė, kurią sudaro tėvai ir vaikai, o plačiąja prasme – ir seneliai, anūkai bei kiti kartu gyvenantys giminaičiai (Vikipedija) ir, kad ši sąvoka taip pat yra apibrėžta kaip Vyro ir Moters santuoka 38-ame Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnyje. Lietuvos valstybė ją gina, globoja ir ji yra būtent tai, kas pavaizduota puikiai tai atsipindinčiame paveiksliuke. Tai nėra žodis, kurio reikšmę gali bet kas pakeisti taip kaip jiems tuo metu norisi.

Reklama

Tauta.lt redakciją nustebino, kad prie šio puolimo prisijungė ir “Liberalų Sąjūdžio” partijos narys Rokas Garliauskas, savo partijoje užimantis Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas (R. Garliausko komentarus ir Tautinės Apsaugos “Geležinis Vilkas” atsakymus galite pamatyti straipsnio pabaigoje esančiose nuotraukose). Pastaruoju metu vis labiau ryškėja, kad tiek Seimo Žmogaus teisių komiteto, tiek kitų liberalių partijų vidinių Žmogaus teisių komitetų darbo specifika apsiriboja tik vienos, mažos piliečių grupės – seksualinių mažumų teisių gynimu, visiškai ignoruojant visų kitų, didžiosios dalies Lietuvos piliečių teises ir valią. Atrodytų, kad minėtasis “Liberalų Sąjūdžio” komiteto pirmininko pavaduotojas negirdėjo apie tai, kad, reikalaujant to paties pavadinimo Seimo komiteto pirmininko atsistatydinimo, buvo renkama ir surinkta virš 300-ų tūkstančių piliečių parašų, tad jis ir kiti, tik mažumų teises atstovaujantys politikai, toliau daro būtent tai, dėl ko didžioji dalis visuomenės vis labiau piktinasi. Apskritai, skaitant R. Garliausko komentarus, susidaro įspūdis, kad piliečiai net neturi teisės kažko reikalauti iš valdžios ir, kad tai yra nusikaltimas! Atrodytų, kad jiems, lygiai kaip ir Šeimos sąvoka, nebėra svarbu ir Demokratijos sąvoka. Panašu, kad jie siekia totalitarinio valdymo – valstybės, kurioje įstatymus leistų mažuma, o ne dauguma.

“Liberalų Sąjūdžio” nario Roko Garliausko Facebook paskyra.

Redakcija primena, Vikipedijoje ir žodynuose įvardytą Totalitarizmo sąvokos reikšmę: Totalitarizmas (lot. totalitas ‘visiškas’), totalitarinis valdymas – politinė sistema, kurioje valstybė, valdoma vieno asmens, grupės ar klasės, nepripažįsta savo valdžios apribojimo ir siekia visiškos viešojo ir asmeninio gyvenimo kontrolės. – būtent tai ko ir siekia visos valdančiojoje daugumoje esančios partijos, Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas ir “Liberalų Sąjūdžio” narys. Jie to net nebeslepia ir viešai tai demonstruoja! Ką akivaizdžiai matome iš tokių jų išpuolių prieš tradicines vertybes propaguojančius piliečius, seime bandomų prastumti piliečių daugumos teisių ir laisvių suvaržymų, bei tokių bandymų įbauginti už tradicines vertybes ir tautiškumą pasisakančius judėjimus.

Taip pat įdomu ar R. Garliauskas, demonstruodamas, kad ten neva “įžvelgė” neapykantos kurstymą (nors visiems yra akivaizdu, kad neapykantos jokiai žmonių grupei tame įraše nėra) ir apsimesdamas, kad sakinyje paminimas žodis “kova” ar žinomas posakis “parako kvapas” – kuris jau keletą šimtmečių būtent ir simbolizuoja kovą, iš tiesų mano, kad tai yra “Neapykantos kurstymas ir grasinimai”? Žinoma ne. Būtų neįtikėtina, jei tokias pareigas užimtų tokio žemo intelekto ir nuovokumo asmuo. Tai labiau panašu į bandymą bauginti, pasinaudojant “Lietuvos policijos” pažymėjimu (angl. tag) komentare.

Tai, kad neo-liberalizmo ir įvairiausių neaiškių fondų remiamos paauglių grupės tokiu būdu bando pulti už tautiškumą, šeimą, Tautos ir valstybės išlikimą pasisakančius judėjimus yra viena, bet ar taip komentuoti ir naudoti tokius bauginimo metodus dera Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas savo partijoje užimančiam asmeniui? Spręsti paliekame skaitytojams.

Pamatę taip puolamą tautinį judėjimą, kuris ne kursto neapykantą, o kaip tik rodo Meilę savo Tautai ir Valstybei, siekdamas, kad Lietuviai Lietuvoje gyventų ir po 100 ir po 1000-ačio metų, keliame šiuos klausimus:

Ar Lietuvoje, piliečių siekis pakeisti tam tikrus įstatymus ne tik seksualinių ar kitų mažumų, bet visos Tautos – daugumos piliečių naudai jau yra uždraustas? Referendumo įstatymas ir “tiesioginė demokratija” Lietuvoje jau taip pat nebeegzistuoja?

Ar Lietuvoje jau įvestas visiškas Totalitarizmas ir šiai valstybei jau vadovauja maža grupelė seksualinių mažumų, galinčių šokdinti teisėsaugą kas kartą, kai kas nors pareiškia nuomonę, ar poziciją, kuri nesutampa su jų, dėl kurios jie galimai įsižeidžia?

Ar parsidavusių seimūnų bandomi prastumti “Neapykantos nusikaltimų” įstatymai veiks tik mažumų pusės naudai? Pamirštant ir ignoruojant, kad LGBT ir kitos panašios radikalios grupuotės nuolat skleidžia neapykantą tradicines vertybes propaguojančiai didžiausiai visuomenės daliai.

Ar neapykanta gali būti vadinamas siekis išsaugoti per tūkstanmečius susiformavusią ir bene sparčiausiai nykstančią Tautą? O gal visgi neapykanta turėtų buti įvardijamas siekis sunaikinti tokią Tautą ir jos valstybę?

Ar Meilės savo Tautai ir jos pagrindui – Šeimai (sąvokos, kurios reikšmė yra apibrėžta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje) rodymas jau yra vadinamas neapykantos kalba?

Ar į neformalaus judėjimo siekį ir paskelbtą reikalavimą uždrausti Lietuvių tautos ir valstybės egzistencijai kenksmingų ideologijų propagavimą, turėtų reaguoti Lietuvos policija ir kitos teisėsaugos institucijos, o galbūt priešingai? Galbūt būtų laikas toms institucijoms reaguoti į anti-tautinį ir anti-valstybinį, oficialių LGBT organizacijų ir jų atstovų veiklą, bei atidžiau pasigilinti į juos finansuojančias institucijas ir neaiškius užsienio fondus?

Ar apskritai dar galima siekti vienos sparčiausiai nykstančių Tautų – Lietuvių ir jų Valstybės egzistavimo išsaugojimo? Ar tai jau draudžia tos pačios tautos, kuri yra ir tos pačios Nacionalinės Valstybės suverenas, įstatymai?

Ar begalima kovoti už savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti?

Ar sakiniuose dar galima naudot žodį “kova” ir posakį “parako kvapas”, ar tai jau automatiškai yra laikoma “neapykantos kurstymu”, kaip teigia “Liberalų Sąjūdžio” Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas? Ar Lietuvoje dar yra galima sportinė, politinė ir kokia nors kitokia “kova”?

Ir ką apskritai Lietuvoje bereiškia Lietuvos Respublikos Konstitucija?

Mąstantiems žmonėms atsakymai yra elementarūs ir aiškūs, deja mūsų “išrinktųjų” mąstyme logikos ieškoti jau seniai neverta.

Panašu, kad “kultūriniai marksistai”, liberalai ir seksualinių mažumų atstovai įsivaizduoja, jog tik jie gali siekti pakeisti įstatymus, tuo pačiu, per savo atstovus dabartinėje valdžioje, bandydami sukurti tokias sąlygas, kurios visiems likusiems nebesuteiktų galimybės to padaryti, tuo pačiu, mūsų visų valstybėje, sukurdami tikrą Orvelinį košmarą.

Kova už savo įsitikinimus, Šeimą, Tautą ir Valstybę iš tiesų nebaigta, ji tik prasideda. Vis daugiau žmonių pamato kas yra daroma su jų laisvėmis, teisėmis, bei kultūra ir per tūkstantmečius susiformavusiomis vertybėmis ir jie neleis viso to sunaikinti saujelei parsidavusių ir neaiškių globalistinių/neo-marksistinių fondų remiamų asmenų. Tauta bunda ir kova tikrai bus.

 

“Liberalų Sąjūdžio” Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojo Roko Garliausko komentarai, puolantys tautišką judėjimą ir bandymai įbauginti:

Šiuo straipsniu atkreipiame visų dėmesį į tokias LGBT grupuočių ir juos palaikančiųjų provokacijas, bei akivaizdų puolimą prieš tradicinių vertybių žmones. Patvirtiname, kad vadovaujamės LR Konstitucija ir toliau nuosekliai kovosime už Šeimą ir Tautos išsaugojimą.

Tautinės Apsaugos “Geležinis Vilkas” judėjimo Facebook įrašą ir visus komentarus galite rasti čia: www.facebook.com/nacionalistai/…

Reklama

RAŠYTI ATSAKYMĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia