Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019 m. liepos 24 dieną, nepaisant patriotinės visuomenės dalies protestų ir apeliavimo, nubalsavo už K. Škirpos alėjos pervadinimą į “Trispalvės alėja”. Sprendimas buvo priimtas pakankamai nedidele persvara: tam pritarė 20 tarybos narių, nepritarė – 16 ir susilaikė 1. Balsavime nedalyvavo 13 tarybos narių.

Nedalyvavo:
Agnė Zuokienė, Aidas Gedvilas, Albert Narvoiš, Arūnas Valinskas, Darius Radkevičius, Edita Tamošiūnaitė, Edita Šiško, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Kamilė Šeraitė, Rasa Baškienė, Renata Cytacka, Valerij Stankevič, Zbigniev Maciejevski.

Prie savivaldybės vykusio piketo dalyviai ragino klausimo nesvarstyti ir prašė įvertinti tarpukario Lietuvos diplomato K. Škirpos indėlį nepriklausomos valstybės kūrimui ir įtvirtinimui.  Savo ruožtu LLS atstovai taryboje ragino padaryti pertrauką svarstant šį klausimą, kad būtų galima atlikti išsamūs istorinius tyrimus ir surengti miestiečių apklausą dėl gatvės pervadinimo. Tačiau tam nebuvo pritarta.

Žemiau esančiose nuotraukose pateikiami sąrašai antilietuviškai nusiteikusių tarybos narių, kurie pritarė tokiam išdavikiškam sprendimui, taip pat ir atskiras sąrašas tų, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba susilaikė. Tegul Lietuvos rinkėjai ypatingai atkreipia dėmesį į pavardes “prastūmusių” šį sprendimą, kad ateinantiems rinkimams būtų aišku, už ką nebalsuoti.

Reklama

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad išpuoliai prieš Lietuvių tautos didvyrius bei nusipelniusius asmenis (daugiausiai anti-sovietinio pasipriešinimo dalyvius) vyksta jau ne vieną dešimtmetį. Ypatingai tokias provokacijas rengia asmenys iš Lietuvos Žydų Bendruomenės (LŽB), kurie prisiimdami amžiną aukos vaidmenį bando nurodinėti lietuviams kuriuos didvyrius jie gali atminti, o kurių ne. LŽB talkina ir Kremliui simpatizuojančios grupės, bei su su jomis susiję pavieniai asmenys ir kiti Lietuvių Tautos išdavikai, kurie jau ilgą laiką perrašinėja mūsų tautos istoriją, redaguoja Lietuvos istorijos ir Lietuvių Tautos didvyrių Vikipedijos įrašus, pasiremdami tik savo ir LŽB interpretacijomis.

Primename, kad Kazys Škirpa buvo vienas iškiliausių mūsų tautos patriotų, dibusių vardan savo tautos ir Tėvynės gerovės:

Lietuvos pirmasis savanoris 1918 m., 1919 m. sausio 1 d. su būriu Lietuvos savanorių Gedimino pilies bokšte iškėlė Lietuvos trispalvę.
Iki 1920 m. dalyvavo kovose dėl Lietuvos laisvės su bolševikais Žiežmarių-Žaslių rajone, Zarasų operacijoje, su bermontininkais Šiaulių operacijoje, su lenkais – Seinų-Augustavo operacijoje, Beržininkų-Počkūnų rajone. Kovai su lenkais suformavo I-ąjį savanorių pulką. 1920 m. apdovanotas 5 laipsnio Vyčio Kryžiumi su kardais.
Steigiamojo Seimo atstovas 1920 m.
1925 m. Generalinio štabo II skyriaus viršininkas. Nuo 1928 m. Lietuvos karo atstovas Vokietijai.
1937 m. paskirtas nuolatiniu Lietuvos pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru prie Tautų Sąjungos Ženevoje.
1938 m. kovo 19 d. siūlė nepriimti Lenkijos ultimatumo.
1940 m. Berlyne lapkričio 17 d. jo bute Berlyne buvo įkurtas Lietuvių aktyvistų frontas (LAF), kuris ruošė 1941 m. Birželio sukilimą. Birželio 23-osios sukilėliai K. Škirpą paskelbė Laikinosios Lietuvos vyriausybės Ministru Pirmininku, tačiau prasidėjus Vokietijos – TSRS karui vokiečiai K.Škirpai paskyrė namų areštą ir neleido atvykti į Lietuvą eiti šių pareigų.
1944 m. įteikė Reicho vyriausybei memorandumą, kuriame reikalaujama atšaukti okupaciją Lietuvoje. Birželio 14 d. vokiečių suimtas ir išsiųstas į politinių internuotųjų stovyklą.

Privalome pasipriešinti mūsų istorijos perrašymui ir mūsų tautos didvyrių niekinimui!

Vilniaus miesto savivaldybės taryboje esantys Lietuvių Tautos išdavikai:

Sąrašas Lietuvių Tautos išdavikų, balsavusių UŽ K. Škirpos alėjos pervadinimą.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai balsavę prieš:

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos nariai, nepritarę K. Škirpos alėjos pervadinimui.
Reklama

RAŠYTI ATSAKYMĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia