Lietuvių liaudis tokius vadina gražiu ir taikliu žodžiu – stuobriai

0
988 views

Interviu su signataru Zigmu Vaišvila dėl Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento ir Krašto apsaugos ministerijos Antrojo operatyvinių tarnybų departamento 2016 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“.

Signataras Zigmas Vaišvila. Facebook nuotr.

– Balandžio 3 d. paskelbtame Lietuvos VSD ir KAM AOTD 2016 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ nebėra grėsmės – Zigmo Vaišvilos.

– Nebėra ir tuometinio Seimo nario Audriaus Nako. Nebėra ir tinklalapio ekspertai.eu. Dar daug ko nebeliko. Priežastys – dvi. Pirma – šiemet nėra Seimo rinkimų. Antra – iš mūsų gavo grąžos atgal, pamatė ne mūsų baimę dėl jų rašinėlio vaikams, o konkrečius klausimus, į kuriuos iki šiol neatsakyta. Man gėda būtų pasirašyti tokius tekstus. Ir dar viešai skelbti.

– 2016 m. po signatarų Rolando Paulausko ir Zigmo Vaišvilos 2016 m. kovo 31 d. susitikimo su VSD vadovu Dariumi Jauniškiu LNK televizija parodė tik Jūsų interviu ištraukas. Vaidos Juozapaitytės pilname šio interviu įraše Jūs drąsiai D. Jauniškį pavadinote beviltišku menkysta.

– O kaip galima pavadinti tokias atsakingas pareigas valstybei užimantį asmenį, kuris prisipažįsta, kad pasirašė 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ neskaitęs, patvirtina, kad paskelbta informacija apie mane neatitinka tikrovės, bet atsisako ją pašalinti iš šio viešai paskelbto oficialaus dokumento! O atsakymo į savo 2016 m. kovo 31 d. raštą negavau.

Reklama

 

– Susitikimo metu, t.y. jau prieš metus, D. Jauniškiui įteikėte Jūsų 2016 m. kovo 31 d. prašymą dėl 2015 m. ataskaitos „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“. Atsakymų negavote. Matyt, dėl to, kad pateikėte klausimus ir reikalavimus ištirti bene didžiausią grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui – Lietuvos Prezidentę Dalia Grybauskaitę, kuri iki šiol tebėra Rusijos Federacijos federaliniais įstatymais saugoma valstybės paslaptis? Gal atsakė VSD vadovas į Jūsų klausimus dėl D. Grybauskaitės darbo 1991 m. TSRS ambasadoje Vašingtone JAV, kodėl Rusija iki šiol ją saugo kaip išskirtinės svarbos Rusijos valstybės paslaptį? Ar bent atsakė į paprastesnius ir VSD Lietuvoje išlukštenamus klausimus dėl to, kad kandidatė į Lietuvos Prezidentus D. Grybauskaitė VRK pateiktose jos 2009 m. ir 2014 m. anketose nurodė priešingus ir melagingus duomenis apie save dėl jos priklausymo LKP ar TSKP, kada TSKP vadovavo perversmo prieš Lietuvą organizavimui? Juk šie atsakymai būtų lengvesni, nei atsakyti į Jūsų klausimus dėl jos siuntimo į JAV 1991 m.? Tada mes gynėme Sausio 13-ąją, o ji 1991 m. dirbo TSRS ambasadoje JAV. Neatsakyta ir į Jūsų klausimą dėl jos biografijos keitimo 2014 m., nurodant, kad JAV ji buvo ne 1991 m., o 1992 m. O gal VSD išsiaiškino, kodėl 1999 m. Lietuvos Vyriausybė gavo JAV Vyriausybės nurodymą per 24 valandas išsiųsti iš JAV antrąjį pagal rangą Lietuvos ambasados JAV asmenį p. Dalią Grybauskaitę?

– Prašiau savo 1991 m. kovo 31 d. rašte rašte ištirti ir patvirtinti ar paneigti šiuos faktus. VSD vadovas D. Jauniškis, girdint tai signatarui R. Paulauskui ir VSD atstovui spaudai Vytautui Makauskui, pasižadėjo tai ištirti. Kadangi atsakymo negavau, matyt, dar tiria…

– Šiandien Seimo spaudos konferencijoje pristatant Lietuvos VSD ir KAM AOTD 2016 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ – Lietuvos valstybės signatarui Algirdui Endriukaičiui, negerbiant jo statuso ir garbaus amžiaus, buvo neleista pateikti klausimą prelegentams. Kas darosi šitoje valstybėje?

– Taip vadinami prelegentai, iš esmės, statytiniai, patylėjo. Jie ne tik privalo gerbti signataro statusą, t.y. įstatymą, ir pagarbų amžių, bet ir bet kurį, kuris jiems pateikia klausimą. Tam ir yra spaudos konferencija, kad būtų į klausimus atsakoma. Tačiau šiuo atveju viešai paaiškėjo, jie yra ne tik beviltiški spec. tarnybų vadovai, ką atvirai pasakiau pernai, o jie patylėjo, bet ir nesuvokia paprasčiausių viešo elgesio kultūros taisyklių. Lietuvių liaudis tokius vadina gražiu ir taikliu žodžiu – stuobriai.

Tačiau noriu atkreipti dėmesį į šio incidento esmę – spaudos konferencijos vedančioji signataro klausimą nutraukė ne išklausiusi klausimo (iš kur ji žino, ką kolega paklaus?), o po to, kai gerb. A. Endriukaitis tik pradėjo savo klausimą ir paminėjo Rusijos spec. tarnybą FSB (federalinė saugumo tarnybą). Šiems beraščiams priminsiu, kad Algirdas Endriukaitis 1954 – 1957 m. Vilniaus Universitete studijavo teisę, 1957 m. buvo suimtas už priešišką tarybų valdžiai veiklą ir iki 1963 m. kalėjo Mordovijos konclageriuose. A. Endriukaitis 1970 m. baigė dar ir ekonomiką Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1988 m. buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Šakių rajono tarybos pirmininkas. Kuris jų gali pasigirti tokia patirtimi ir išsilavinimu?

Signataras Rolandas Paulauskas. Facebook nuotr.

– Tai mūsų saugumo vadai bijo ne tik signataro Algirdo Endriukaičio, bet ir, matyt, FSB paminėjimo?

– Dar pasakysiu – mūsų saugumo vadai mus gąsdina ir kitomis Rusijos spec. tanybomis: SVR (užsienio žvalgybos tarnyba), GRU (kariuomenės vyriausiąja žvalgybos valdyba), pasirenkamų Seimo narių galimais ryšiais su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, bet nesirūpina, kad kandidatų į Lietuvos Prezidento ir Seimo narius rinkimų anketoje būtų įrašytas privalomas atsakyti klausimas dėl kandidato priklausymo ne tik KGB, bet ir GRU, SVR. Tad mūsų saugumui vadovauja ne tik visiškai beviltiški vadai, bet dar ir bailiai – jie bijo ne tik viešai atsakyti į signataro klausimą apie FSB ir VSD ryšius. Jie bijo net išgirsti signataro klausimą jiems! Sakysite, ne to norėjo jūsų paklausti A. Endriukaitis? Tai kodėl bijojote išgirsti klausimą? Aš šiandien nepabijojau paskambinti Algirdui Endriukaičiui ir pasikalbėti su juo. Matyt, kitais metais gausite nurodymą ir besąlygiškai aklai jį įvykdysite – įtraukti į 2017 m. grėsmių vertinimą ir signatarą Algirdą Endriukaitį. Tokie menkystos drąsūs tik už akių. Kreipkitės į teismą dėl jūsų įžeidimo, jei išdrįsite.

– Tai ką vis tik gina Lietuvo saugumas?

– Pažiūrėkite į Lietuvos VSD ir KAM AOTD 2016 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ – didžioji jo dalis skirta grėsmėms nacionaliniam Rusijos saugumui, kiek mažesnė – Baltarusijos, dar mažesnė – Gruzijos, Ukrainos ir Moldovos nacionalinių saugumų grėsmėms. Ir tik taip vadinamo vertinimo pabaigoje atsiminta, kad vertinimas turi būti sudarytas (bent įstatymas taip įpareigoja) dėl grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Šiandien Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė paskelbė, kad net 40% iš Lietuvos emigravusiųjų grįš Lietuvon. Nežinau, iš kur paimti šie duomenys. Tačiau po jų paskelbimo, kuris nepamiršusiam pirmokui privalomą aritmetiką reiškia valstybės vadovės patvirtinimą, kad jau praradome 60% „laisvai, demokratiškai“ iš mūsų valstybės išvykusiųjų, valstybės vadovas turi ne didžiuotis tokiais skaičiais, o nedelsiant atsistatydinti. Tai yra valstybės vadovo prisipažinimas, kad nesuvaldo padėties ir nežino, ką daryti. Tai – tragiški mūsų tautai skaičiai. Tai – dvigubai daugiau, nei priverstinai ištrėmė tarybų valdžia. Ir dalis jų dar grįžo. Grėsmė Nr.1 Lietuvai – jos beviltiška valdžia.

– Tai ar yra bent kažkas naujo, teigiamo naujame Lietuvos VSD ir KAM AOTD grėsmių Rusijai ar Lietuvai vertinime?

– Yra naujas skyriukas – terorizmas. Matyt, atsižvelgta į pernykščią buvusio VSD vadovo signataro M. Laurinkaus kritiką, kad 2015 m. grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime to išvis nėra.

– Betgi 2015 m. grėsmių vertinime įvardinta didžioji, anot Lietuvos Prezidentės D. Grybauskaitės, teroristinė grėsmė – teroristinė valstybė Rusija.

– Matyt, ir Lietuvos VSD bei KAM AOTD vadų akyse mūsų Prezidentės autoritetas mažėja. Net prašymą dėl Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalo gavimo iš Vokietijos Lietuvos Prezidentė pateikė tik Vokietijos kanclerės kanceliarijai, o ne tiesiogiai paskambino Angelai Merkel.

– Gal Vokietijos parlamento rinkimų išvakarėse nenorėjo dirginti Donecko Universiteto auklėtinės Angelos Merkel. Pareikalaus ši dar kokį ES integravimo projektą ratifikuoti Lietuvos Seime, ar dar 100 Boxer-ių nupirkti…

– Savaitgalį klausiausi klebono pamokslo. Laidojome mano krikšto mamą. Klebonas gal ir nežino situacijos Sirijos Alepo mieste, tačiau Lietuvos VSD ir AOTD vadovai ją privalo žinoti. Kalbu apie tai dėl to, kad didžioji šio vertinimo skyriaus apie terorizmą dalis skirta beviltiškai pasenusiam kovų rytų Alepe aprašymui. Kunigas, pamokslo metu, panašu, nuoširdžiai buvo susirūpinęs tuo, kad Alepo mieste vaikai nesulaukė Šv. Kalėdų šventės. Tiesa, kovos su teroristais rytų Alepe baigėsi keletą savaičių prieš Šv. Kalėdas, ir būtent išlaisvintame musulmoniškame Alepo mieste Sirijos Vyriausybė suorganizavo viešą didelę Šv. Kalėdų šventę.

Tačiau pasakėlių pasakojimas 2016 m. VSD ir AOTD grėsmių vertinime apie rytų Alepe įsikūrusią nuosaikią Sirijos opoziciją nebuvo papildytas tuo, kad toms kovoms ten vadovavo tame pačiame mūsų saugumiečių sudaryto grėsmių vertinime bloguoju minima Al-Queda drauge su suimtais NATO šalių spec. instruktoriais (apie šiuos į nelaisvę paimtus Vakarų ir kitų arabų šalių šalių instruktorius JTO ST posėdyje viešai pasakė ir dalį jų pavardžių, šalių išvardino Sirijos ambasadorius JTO) – nėra nė sakinio. Mūsų saugumiečiai susirūpinę, kad Sirijos Idlibo mieste susitekusiai nuosaikiajai ginkluotai Sirijos opozicijai tenka vargti su Sirijos režimo Vyriausybe, tačiau „nepastebi“, kad Lietuvos kovos su terorizmu Sirijoje ir Irake vadovaujantis partneris JAV jau antrą mėnesį bomborduoja Idlibe šiuos „nuosaikius“ teroristus, kurie ginklu privertė ar kitaip įtikino „nuosaikiąją“ Sirijos opoziciją jungtis prie jų. Dar prieš tai, sausio mėnesį, JAV laikinai sustabdė Sirijos nuosaikiosios opozicijos Idlibo provincijoje finansavimą ir rėmimą ginklais. Ar žino mūsų saugumo „specialistai“ Seime ir VSD, AOTD, kad eilinį kartą pavadinimą Sirijoje pakeitusi Al Queda paskelbė, kad ji jungiasi prie Islamo valstybės kovotojų, kad ji ginklu ar kitaip toje pačioje Sirijos Idlibo provincijoje ir kitur Sirijoje privertė „nuosaikiąją“ opoziciją visiškai ir besąlygiškai pereiti į jų pusę? Ar žino mūsų „specialistai“, kad persivadinusi Al Queda mosuoja tokia pačia juoda vėliava kaip ir ISIS?

Ar mūsų VSD, AOTD ir Seimo „specialistai“, ką tik agitavę Seimą mūsų karius siųsti į Siriją ir Iraką su Danijos batalionu, apie tai paaiškino Seimo nariams ir patiems siunčiamiems kariams?

– Ačiū už šį pokalbį, įvykusį kelių tūkstančių įslaptintų KGB’istų valstybėje.

Reklama

RAŠYTI ATSAKYMĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia